صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای

خوب جایگزینی کوارتز سفید چیست؟

Nov 07, 2018

DSC06398.JPG
IMG_2084.JPGDSC06386.JPG

به خاطر وظیفه ضد دامپینگ سطح کوارتز از چین تا در حال حاضر ما استفاده کنیدمواد خالص سفید متبلور شده شیشه ایبرای جایگزینی کوارتز سفید مطلق #802 و تحویل به ایالات متحده آمریکا.

تبلور شیشه سفید بدون سوراخ است، و حتی سخت تر از سنگ کوارتز با کد HS 7006000090، این در حال حاضر به بازار ایالات متحده آمریکا برای برخی از پروژه های فوری صادر می شود.
هزینه مواد مشابه استکوارتز سفید #802، اما هزینه ساخت (لبه پایان، قطع جریان سینک و لهستانی) کمی بالاتر از سنگ کوارتز است.
در حال حاضر مشکل برای این مواد بسیار محدود با گزینه های رنگ ما می توانید عرضه فقط خالص سفید و خاکستری با رگهای 2 رنگ است.