صفحه اصلی > اخبار > محتوای

تعریف اولیه گرانیت

May 15, 2017

گرانیت یک فوران آتشفشانی از گدازه تحت فشار دولت ذوب به سطح پوسته است، ماگما اسپری نه از زمین، و به آرامی در زیر زمین پس از انجماد تشکیل سرد می شود، عمیق سنگ های آذرین اسیدی است، متعلق به سنگ های ماگمایی (سنگ های آذرین). گرانیت است که عمدتا از کوارتز، فلدسپات و میکا تشکیل شده است. محتوای فلدسپار است 40٪ -60٪، محتوای کوارتز 20٪ -40٪، رنگ آن بستگی به نوع و مقدار ماده موثره. سنگ سخت و متراکم است.