سنگ سفید Bartops

سفید Bartops کوارتز کوارتز مصنوعی وركتبس کانتر سنگ کوارتز سفارشی کانتر کوارتز Tops وركتبس کوچک، محصولات سنگ کوارتز چینی

جزئیات محصول

سنگ سفید Bartops


سنگ مصنوعی سنگ نوع جدید است که از بیش از 93% کریستال کوارتز با رزین و سایر عناصر تولید است.


کاربرد: کابینه آزمایشگاهی مسا جلویی پنجره نوار کف و غیره، سنگ کوارتز مصنوعی همه قابل اجرا است.پرس و جو